Fiskalizacija

Visoko stručno obrazovani i certificirani serviseri su garancija da će Vaš fiskalni uređaj raditi besprijekorno i u skladu za pravilnicima fiskalnog sistema BiH.
U nekoliko godina aktivnog rada i usluga, iza nas stoji bogata referenca kompanija iz čitave Bosne i Hercegovine.


Pored usluge servisiranja fiskalnih uređaja i podrške pri radu, vršimo obuku uposlenika, prodaju fiskalnih uređaja, prodaju rezervnih dijelova i potrošnog materijala, Ono što čini kompletnu uslugu u fiskalnoj politici i čini nas idealnim partnerom za uspješan i efikasan poslovanje.

Fiskalizacija Vašeg preduzeća podrazumijeva:

 • izrada ponude prema Vašim potrebama – ovisi o tome da li koristite softver i računar, o kojem softveru se radi i koji obim poslovanja očekujete
 • izrada faktura sa svim pripadajućim troškove procesa fiskalizacije
 • dostavljanje potrebnih dokumenata za fiskalizaciju (kopije)
  • Potvrda suda ili drugi zakonski registra
  • JIB – ID broj
  • PDV broj
  • kopija lične karte odgovornog lica
  • Ugovor o zakupu s naznačenom površinom poslovnog prostora (U slučaju iznajmljenim prostorijama)
  • Porezni / ID broj vlasnika poslovnog prostora (U slučaju iznajmljenim prostorijama)
  • karton deponovanih potpisa
 • prijava fiskalnog uređaja na stranice Porezne uprave
 • fiskalizacije fiskalnog uređaja u prisustvu poreskih inspektora
 • isporuka i obuka za rad sa Vašim fiskalnim uređajem