Tel: +387 37 689 036 Faks: +387 37 695 027

vizija

VisionQuotez

 

VIZIJA

Pozicionirati se kao tehnološka firma na nivou BiH sa jasno definisanim i razvijenim svim segmentima firme.