Fiskalizacija

Visoko stručno obrazovani i certificirani serviseri su garancija da će Vaš fiskalni uređaj raditi besprijekorno i u skladu za pravilnicima fiskalnog sistema BiH.
U deset godina aktivnog rada i servisiranja, iza nas stoji bogata referenca kompanija iz čitave Bosne i Hercegovine.

Pored usluge servisiranja fiskalnih uređaja i podrške pri radu, vršimo obuku uposlenika, prodaju fiskalnih uređaja, prodaju rezervnih dijelova i potrošnog materijala, što čini kompletnu uslugu u samom procesu fiskalizacije i čini nas idealnim partnerom za uspješno i efikasno poslovanje.

Fiskalizacija Vašeg preduzeća podrazumijeva:

 • izrada ponude prema Vašim potrebama – ovisi o tome da li koristite softver i računar, o kojem softveru se radi i koji obim poslovanja očekujete
 • izrada predračuna sa svim pratećim troškovima procesa fiskalizacije
 • dostavljanje potrebne dokumentacije za fiskalizaciju (kopije)
  • rješenje o upisu u sudski ili drugi zakonom utvrđen registar
  • JIB – ID broj
  • PDV broj
  • kopija lične karte odgovornog lica
  • ugovor o zakupu sa naznačenom površinom poslovnog prostora (ukoliko se radi o zakupljenom poslovnom prostoru)
  • JIB/JMBG vlasnika poslovnog prostora (ukoliko se radi o zakupljenom poslovnom prostoru)
  • karton deponovanih potpisa
 • prijava fiskalnog uređaja na stranice Porezne uprave
 • fiskalizacija fiskalnog uređaja u prisustvu poreznog inspektora
 • isporuka i obuka za rad sa Vašim fiskalnim uređajem

 
Copyright No Limit Technology