Tel: +387 37 689 036 Fax: +387 37 695 027

Vizija

VisionQuotez

 

VIZIJA

 

Pozicionirati se kao tehnološka firma na nivou BiH sa jasno definisanim i razvijenim svim segmentima firme.

 

 

 
Copyright No Limit Technology