Tel: +387 37 689 036 Faks: +387 37 695 027

vrijednost

vrijednost
TRADE

 

uslužan: stavljajući kupca i njegove potrebe na prvom mjestu.

Pazi na svoje troškove: koristi resurse pažljivo i izbjegava nepotrebne troškove.

pouzdan: svaki dogovor sa kupcima mora biti poštovan

Orijentiran na postizanje ciljeva: predan rad na dostizanju ciljeva i ciljeva tima/firme.

Profesionalan: kompetencije i pravi stav i pristup poslu, klijentima i kolegama.

 

KOLEGE

 

pomaže kolegama: Uvijek spremni uložiti dodatne napore, kada vam je potrebna pomoć.

poštovanje drugih: poštuje sve ono što sarađuju.

prilagodljiv: prilagođava se promjenama i fleksibilno priskače u pomoć kolegama.

Otvoren, iskren i direktan: govori o tome kako stvari stoje – direktno, na iskren i otvoren način.

Pozitivan: vidjeti izazove, naše probleme.

 

COMPANY KULTURA

 

privrženost: dajemo sve od sebe kako bi kupac bio zadovoljan, da se izgradi ovaj, biti koristan u zajednici.

Lojalanost: svi zaposleni su u kompaniji i kolegama u svim situacijama, koliko je dobar, i teške.

Saradnja: međusobno sarađuju, sa kupcima, okruženjem, neprofitnih organizacija, institucijama

Pravo i obavezu predstavljanja svoje mišljenje: koristimo svoje pravo na iznošenje vlastitog mišljenja kako bi dali svoj doprinos unapređenju našeg poslovanja.

NO LIMIT ambasador: ponosni smo na svoju pripadnost preduzeću i vrijednostima koje ono njeguje.

 

 

 
Autorska prava bez ograničenja tehnologije